Blogghistoria


I det moderna samhället går allt mycket fortare än för 30 år sedan. Vi kan redan efter 5-6 år med bloggar prata om blogghistoria. I Sverige slog bloggrandet igenom i och med Tsunami katastrofen i Thailand. Det visade sig att bloggen kom att ersätta medierna till vis del. Information kunde spridas fortare än vad den etablerade media kunde göra och dessutom var bloggen mer personlig och människor fick kontakt med varandra genom att listor las upp på bloggarna.

Under 2005 exploderade det. Bara för att ge ett exempel. I mitten på 2005 så fanns det runt 2000-3000 bloggar både aktiva och inaktiva på Passagen men ett år senare fanns det över 10000 bloggar. Det innebar att det blev allt svårare att bli sedd. Under 2004 anordnades det ett bloggforum i Sverige och det kan nog kallas startskottet för bloggen i Sverige.

Man brukar säga att den första personliga skrivna bloggen såg dagens ljus redan 1994: Links from the Underground av Justin Hall. 1997 myntade Jorn Barger ordet weblog och som kom att förkortas och kallas blog. På svenska blev det blogg. Det fanns ett par andra namn som användes i början – reload efter reloadknappen i Netscape browsern. Under tid kallades bloggen också nätdagbok i Sverige men kom med tiden att försvinna mer och mer och när det användes var det mer som ett nedsättande epitet som visa bloggar använde på de som skrev om personliga ting och inte om mer seriösa. Sveriges första blogg som ännu aktiv tros vara: Sven Tycker. Den första posten var skriven 1997.

I och med FRA lagen blev bloggen än mer tydlig som maktfenomen i Sverige. Det skapades ett starkt opinionstryck som politikerna inte kunde blunda för.

Generellt kan man säga att i Sverige så har bloggen slagit i genom mer än i många andra länder. I Sverige så finns det oerhört många bloggar. All från personliga bloggar skrivna av tonåringar, om t ex matlagning till en utrikesminister som skriver en egen.

Man kan ställa sig frågan varför men det kan inte bara ha med behovet att uttrycka sig utan det har förmodligen att göra med regerings politik på 90-talet och tanken att alla skulle ha en dator och därför satte man in åtgärder och plus statens involvering att bygga ut infrastrukturen. Jag tror att det kommer att visa sig att denna politik kommer att vara lika betydelsefull som de kommunala musikskolorna varit för det svenska musikundret.

Senaste artiklarna

Bokföring online – Min checklista December:10:2014:Wednesday

Bokföring online har blivit allt mer tillgängligt för företagare av olika slag – stora som små.  

Länkbyggare May:30:2012:Wednesday

Det är därför viktigt att bygga länkar till en sida. En länk visar sökmotorerna att en sida inte är ensam utan att den hör ihop med andra sidor.  

Twitter och pengar March:18:2012:Sunday

Twitter är förmodligen det hetaste sociala mediet på webben idag. En av hemligheterna till dess popularitet är att det är så enkelt att använda.